NEN 3140

NEN is de afkorting van NEderlandse Norm en de naam van het samenwerkingsverband van het Nederlandse Normalisatie-instituut en de Stichting NEC (gespecialiseerd op de normalisatie van elektrotechniek en ICT). NEN beheert en publiceert de voor Nederland geldende normen op zeer uiteenlopende gebieden. De NEN is een standaard waarin alle Nederlandse normen voor allerlei zaken worden vastgelegd, zo ook voor elektrotechniek.

NEN 3140 geeft eisen voor de veilige bedrijfsvoering van en werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties met een spanningsniveau van extra lage spanning tot en met lage spanning. Deze norm is tevens van toepassing op het gebruik, het onderhoud, de inspectie en het beheer van elektrische arbeidsmiddelen. De keuring bestaat uit een visuele keuring en een controle door metingen en beproevingen.

Omwille van diverse redenen kan uw verzekering vragen om een NEN 3140 rapport van uw pand. Saveur Elektrotechniek kan voor u deze NEN 3140 keuring uitvoeren. Neem voor meer informatie contact met ons op.